Merkezi Isıtma / Soğutma Sistemleri

merkezisogutma2

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ

Isıtma sistemleri, kullanım mekanlarının istenen sıcaklıkta tutulabilmesi için iç ortamdan dış ortama (çevreye) olan ısı kaybının karşılanması prensibi ile çalışan sistemlerdir.  Merkezî ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemdir.Merkezi ısıtma, genel olarak, soğuk iklimlerdeki özel apartman veya kamu binalarında kullanılır.Kazanlar, brülörler, boylerler, genleşme tankları, otomatik kontrol tertibatı ve elektrik panoları, kollektörler, eşanjörler , sirkülasyon pompaları, karışım ve balans vanaları, pislik tutucular , bacalar gibi komponentlerden oluşurlar.Evde kullandığımız kombilerin birleştirilerek daha büyük kapasitede ısı ürettiği sistemler olankaskad sistemleri de merkezi ısıtma sisteminde kullanılan tek parçalı büyük kazanlara alternatiftir. Modulasyon seçeneği sayesinde ihtiyaca göre yanma gerçekleştirdiğinden , yapılacak uygulamanın çeşidine göre daha verimli olabilir.

 

isitma1isitma3

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Soğutma’nın genel tanımı kısaca “bir maddenin veya ortamın sıcaklığını, o madde veya ortamı çevreleyen ortamın sıcaklığının altına indirmek ve orada muhafaza edebilmek maksadı ile madde veya ortamın ısısının alınması işlemi” olarak yapılabilir. Bu ısı alma işlemi çeşitli şekillerde yapılabilir. Merkezi sistem bazında baktığımız zaman ısı alma için kullanılan akışkan ya sudur ya da -Kritik sıcaklığı ve basıncı yüksek , -Kaynama noktası düşük olan soğutucu akışkanlardır (R410a,R22 vb.). Sulu sistemler ; soğutma kulesi, sirkülasyon pompaları , akış anahtarı , balans vanaları gibi merkezi ısıtma sistemine benzer komponentlerden oluşurlar. Soğutucu akışkanların kullanıldığı sistemler; kompresör , serpantin , expansion valfi , yağ haznesi , filtre , sıcaklık sensörleri , basınç sensörleri gibi klima sistemine benzer komponentlerden oluşur. Sulu sistemler genelde insanların konfor kalitesini yükseltmek için kullanılırken , soğutucu akışkanların kullanıldığı merkezi soğutma sistemleri genel olarak ürünlerin bozulmadan depolanabileceği sıcaklığı muhafaza etmek için tercih edilir.

 

sogutma1sogutma4